logo
NCR blok
NCR blok je vrsta bloka koji se tiska offsetnimpostupkom na samokopirajućem papiru što omogućuje da se rukopis kopira na jedan ili više listova koji su ispod. Najčešće se koristi na  terenu prilikom izdavanja robe ili usluga kada jedna kopija ostaje kod stranke, a ostale služe kao evidencija za računovodstvo.
Kod nas u ponudi možete odabrati A3, A4, A5 ili neki drugi format po vašoj želji.
Tisak NCR blokova moguć je u jednoj ili više boja. Broj listova u bloku uobičajeno je 100 listova. Kao dorade NCR blokova nudimo perforaciju i numeraciju.
 
RAZLIKUJEMO: 
Ljepljeni NCR blok
(samokopirni listovi istog sadržaja,
zalijepljeni u blok +dodatni podložni karton za pisanje)
 
Perforirani NCR blok
(samokopirni listovi istog sadržaja,
perforirani i zaklamani u blok + korica
sa produženim podložnim kartonom)
 
Višelisni NCR blok
(samokopirni listovi različitog sadržaja,
perforirani i zaklamani u blok po
određenom redoslijedu (npr. žuti, plavi, rozi)
+ korica sa produženim podložnim kartonom
samokopirajući NCR blokovi
cjenik samokopirajući NCR blokovi

Upit
© 5print d.o.o. 2014. Sva prava pridržana