logo
Priprema dokumenta

Priprema dokumenta
GRAFIČKA PRIPREMA
U većini slučajeva za tisak koristimo gotovu grafičku pripreme  naručitelja. Ako nemate gotovu pripremu možete nam se s povjerenjem obratiti i zatražiti pomoć.
 
PREDAJA GRAFIČKE PRIPREME
Pripremljene materijale možete osobno donjeti na CD-u ili USB memoriji ili poslati elektronski. Manje filove možete slati e-mailom na tiskara5print@gmail.com ili  tiskara5print@h-1.hr. Za veće filove preporučamo slanje putem Jumbo maila MailBigFile ili sličnih servisa.
 
PREPORUČENI FORMATI:
Pripremu možete slati u praktično svim standardnim zatvorenim formatima (CorelDraw X5, Adobe Ilustrator CS2, Adobe InDesign CS3 u kojem su fontovi obavezno pretvoreni u krivulje).Ipak preferiramo dostavu dokumenata u PDF formatu. Iskustvom smo došli do spoznaje da je PDF najpouzdaniji format datoteke za digitalni tisak.
 
Za crni tekst koristiti isključivo crnu boju (K 100%). Za veću punoću crne boje (pri većim crnim plohama) koristite CMYK i to: C60%, M50%, Y50%, K100%.
 
Kod obostranog otiska pripazite na okret, te da se druga strana preklapa. Obratite pažnju na format stranica. Sve stranice za jedan projekt moraju biti istih dimenzija
 
CMYK
Pretvorite dokumente u CMYK-u. Ako unutar vašeg dokumenta koristite boje koje nisu CMYK nego RGB ili Pantone one će biti konvertirane u CMYK prilikom čega su mogući manji ili veći odmaci u vjernosti reprodukcije boja.
 
VERLAUF / TONSKI PRIJELAZ
Ukoliko želite dobiti najkvalitetniji verlauf (prijelaz, gradijent) najbolje je napraviti ga kao bitmap (Photoshopom ili sl.) jer vektorski generirani gradijenti imaju problema prilikom RIP-anja i često dolazi do pojave “stepenica” u rasponu gradijenta (kako bi bili potpuno sigurni da smo izbjegli mogućnost stepenica dobro je napraviti "Add noise" filter na gradijentu, max. 2-3).
 
FONTOVI
Ukoliko radite sa vektorskim aplikacijama fontove u dokumentima pretvorite u krivulje pa tek onda krenite u izradu pdf-a, ili ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti učiniti pri izradi pdf file-a, unutar programa obavezno uključite (download) sve fontove (“embed all fonts”).
 
FORMATI PAPIRA:
Stand. format papira: 450 x 320 mm / Max površina ispisa: 445 x 315 mm
 
REZOLUCIJA:
Provjerite da li vaši bitmapi imju dovoljnu rezoluciju min.200-300 dpi i da li su dovoljno kvalitetni za vaše potrebe.
 
NAPUST
Provjerite da li su svi elementi koji idu u rub papira ispravno napusšeni barem 2 mm, te da nema bitnih tiskovnih elemenata (slova i sl) najmanje 5 mm od rezne linije.
 
POMOĆ
Ukoliko niste sigurni jeste li dobro pripremili dokument za naš  digitalni  kolor  tisak  slobodno nam ga pošaljite. Rado ćemo vam dati savjet.
© 5print d.o.o. 2014. Sva prava pridržana